Ga voor actueel nieuws naar www.danger-close.nl

Deze website wordt niet meer voorzien van nieuwe berichten. Via de website www.danger-close.nl kunt u op de hoogte blijven van al het nieuws rond de boeken van Marco Kroon RMWO.

Openhartig, zelfkritisch, rauw en dicht op de huid schrijft in Danger Close Marco Kroon over zijn tijd als commandant van het Special Forces peloton in Afghanistan, over de Ridderslag en zijn val van hero to zero.

Boek “leiderschap onder vuur” te koop tijdens Veteranendag op 29 juni

Tijdens Veteranendag op zaterdag 29 juni 2013 is het boek “leiderschap onder vuur” van kapitein Marco Kroon te koop.

Op het Malieveld te Den Haag worden er verschillende activiteiten georganiseerd. In de oranje-witte tent, ook wel ‘kunsttent’genoemd is het boek te koop. Er zijn ook verschillende andere boeken die passen bij de Veteranendag te bewonderen.

Kijk voor meer informatie over de Veteranendag op www.veteranendag.nl

Marco Kroon veteranen

Kapitein Kroon in gesprek met een veteraan in een veteraneninloophuis ergens in Nederland, voorjaar 2013.

‘Voor jonge (onder) officieren is dit boek een must’

nbdbiblion_logo

‘Leiderschap onder vuur’ is aangeboden bij de Nederlandse bibliotheken. Dit leidde tot een lovende recensie van de overkoepelende bibliotheekredactie. Recensent was de heer Westerhuis.  Wij citeren: ‘Voor jonge (onder) officieren is dit boek een must’.

‘In dit boek  gaat hij (Marco Kroon – red) in  op goed en effectief militair leiderschap en maakt hij de lezers deelgenoot van zijn unieke persoonlijke ervaringen en geeft hij deze ‘lessons learned’ door als inspirerende adviezen voor jonge professionals. Hij behandelt facetten als actie en effect, houding en karakter, overdracht en invloed, reflectie, kennis en kunde. Het zijn niet alleen harde lessen uit de praktijk, maar ze laten ook zien waartoe leiders en mensen in staat zijn onder moeilijke omstandigheden. Voor jonge (onder) officieren is dit boek een must.’

Boekfragment ‘Leiderschap onder vuur’ – Creëer toewijding en passie

 

Het uitstralen van de eigen toewijding en passie, het strikt naleven van de regels en het voorgaan in de uitvoering van opdrachten zijn de beste methoden om ook bij anderen toewijding en passie te creëren.

 

Mensgericht leiderschap sterkt je toewijding en verantwoordelijkheidsbesef.

Jij bent afhankelijk van mensen en mensen zijn afhankelijk van jou. Die onderlinge afhankelijkheid en verantwoordelijkheid kent geen kantooruren.

Mijn toewijding aan Defensie is groot. Dit leidde vroeger tot onevenwichtigheid. Zo plande ik mijn trouwen op basis van mijn werkschema. Op donderdag kwam ik uit het veld, op vrijdag trouwde ik en maandag was ik weer in het veld. Ik was zo vaak en ver van huis dat mijn oudste zoon dacht dat ik op het station woonde.

Tegenwoordig is hier een beter evenwicht in, maar de toewijding is ongewijzigd. Het uitstralen van de eigen toewijding en passie, het strikt naleven van de regels en het voorgaan in de uitvoering van opdrachten zijn de beste methoden om ook bij anderen toewijding en passie te creëren. In combinatie met eenheid, draagvlak en loyaliteit smeed je daarmee de meest krachtige groep mensen denkbaar, die in de moeilijkste omstandigheden excelleren.

De vonk van toewijding en passie blaas je aan en doe je ontvlammen, maar kan ook dreigen te doven. Zo ben ik geen voorstander van individuele beloning van hogerhand. Want wordt er op deze wijze binnen de groep differentiatie aangebracht in de beloning van de enkele man, dan leidt dit, zo weet ik uit ervaring, eerder tot problemen dan tot motivatie. Het is anders als de wil tot belonen wordt aangedragen door de eigen werkomgeving; bijvoorbeeld als de eigen groep of het peloton vindt dat iemand inderdaad boven de rest uitsteekt en dit aangeeft bij de kaderleden.

Ook in geval van de Militaire Willems-Orde ben ik er nog altijd van overtuigd dat deze niet alleen mij, maar alle commando’s van Operatie Chitag toevalt. Hiermee bedoel ik natuurlijk niet dat je iemand niet mag complimenteren of als voorbeeld mag stellen voor de rest. Dit kan motiverend zijn voor de persoon en voor de groep. Ik ben tegen de vorm van beloning, bijvoorbeeld financieel, die een persoon boven of buiten de groep plaatst. Geld of materiële zaken kunnen nooit goede of voldoende beloning zijn voor toewijding en passie. Menselijke waardering wel.